Bayans by Category: Nazmain


Dekh Aya Hon Haram k Subhu Sham
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/dekh-aya-hon-haram-k-subhu-sham/" title="Dekh Aya Hon Haram k Subhu Sham"]
Categories: ,
Mai-Khaney Mein Mai-Kush Aatey Nahi
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/mai-khaney-mein-mai-kush-aatey-nahi/" title="Mai-Khaney Mein Mai-Kush Aatey Nahi"]
Categories: ,
Tags: , , ,
Dar-e-Raaz-e-Shariat Kholti Hai
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/dar-e-raaz-e-shariat-kholti-hai/" title="Dar-e-Raaz-e-Shariat Kholti Hai"]
Categories: ,
Tags:
Meri Qismat Kahan Tawaaf-e-Haram
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/meri-qismat-kahan-tawaaf-e-haram/" title="Meri Qismat Kahan Tawaaf-e-Haram"]
Categories: ,
Tags:
Dil Tarapta Hai
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/dil-tarapta-hai/" title="Dil Tarapta Hai"]
Categories: ,
Tags: , , ,
Qasida Borda Shareef
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/qasida-borda-shareef/" title="Qasida Borda Shareef"]
Categories: ,
Tags: , , ,
Sukoon-e-Dil Dar Majlis-e-Ahle Dil
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/sukoon-e-dil-dar-majlis-e-ahle-dil/" title="Sukoon-e-Dil Dar Majlis-e-Ahle Dil"]
Categories: ,
Tags: , , ,
Taula-Al-Badrualaina
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/taula-al-badrualaina/" title="Taula-Al-Badrualaina"]
Categories: ,
Tags: , ,
Wo Dekho Nabi Ka Deyaar Aaraha Hai
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/wo-dekho-nabi-ka-deyaar-aaraha-hai/" title="Wo Dekho Nabi Ka Deyaar Aaraha Hai"]
Categories: ,
Tags: ,
Ya Jibalal Haram
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/ya-jibalal-haram/" title="Ya Jibalal Haram"]
Categories: ,
Tags: , ,